ซินเจียง ทุ่งลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลีมู 8วัน7คืน

ตำแหน่ง: ซินเจียง เดินทาง: 22-29 ก.ค. 2562ตำแหน่ง: อีหนิง เดินทาง: 22-29 ก.ค. 2562ตำแหน่ง: อูหลู่มู่ฉี เดินทาง: 22-29 ก.ค. 2562ตำแหน่ง: เท่อเคอซือ เดินทาง: 22-29 ก.ค. 2562
42,800 บาท

ดินแดนทางเหนือ ทุ่งลาเวนเดอร์ใหญ่สุดในจีน คาลาจวิ้น แกรนด์แคนยอนคั่วเค่อซู ทะเลสาบงามไซลีมู ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

  • ชม แกรนด์แคนยอนอันจี้ไห่ หรือที่รู้จักในฐานะภูเขาสีแดง เป็นดินแดนที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาหลายล้านปี
  • ชม ทะเลสาบไซลีมู ถูกขนานนามว่า “ทะเลสาบสรวงสวรรค์”
  • ชม ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทุ่งหญ้าอันสวยงาม
  • ชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนพื้นอี้หนิง นั่งรถม้า ชมการร้องเพลงและเต้นรำแบบพื้นบ้าน ชิมไอศกรีม ที่อร่อยของที่นี้
  • ชม แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู ชั้นหินที่ทับถมกัน และมีน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กัดเซาะหลายร้อยล้านปี

กำหนดการเดินทาง

12-19 มิถุนายน 2562

22-29 กรกฎาคม 2562

12-19 สิงหาคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง