ทัวร์ซากุระอู่ฮั่น เสินหนงเจี้ย บู๊ตึ้ง 6วัน 5คืน

ตำแหน่ง: อู่ฮั่น เดินทาง: 2-7 มีนาคม 2562
33,800 บาท

เบิกฟ้ามรดกโลก ดินแดนเทพกสิกร “เสินหนงเจี้ย” “เขาบู๊ตึ๊ง” ดินแดนสุขาวดี สักการะเทพเจ้าเสวียนอู่

รายละเอียดทัวร์จีน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง