ทัวร์กวางเจา ฉางชุน จี๋หลิน ฉางไป๋ซาน ฮาร์บิ้น สกีรีสอร์ทยาปูลี่ 12วัน 11คืน

ตำแหน่ง: ภูเขาฉางไป๋ซาน เดินทาง: โปรดสอบถามตำแหน่ง: ฮาร์บิ้น เดินทาง: โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม

ดินแดนเยือกแข็ง ฮาร์บิ้น มอสโควแห่งตะวันออก เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 1 ปี มีครั้งเดียว ยิ่งใหญ่ระดับโลก

รายละเอียดทัวร์จีน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง