ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง เฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย ฉางเต๋อ ฉางซา 7วัน 6คืน

ตำแหน่ง: จางเจียเจี้ย เดินทาง: โปรดสอบถามตำแหน่ง: ฉงชิ่ง เดินทาง: โปรดสอบถามตำแหน่ง: ฉางซา เดินทาง: โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม

อู่หลง "หลุมฟ้าสะพานสวรรค์" เฟิ่งหวง "นั่งเรือแจวล่องแม่น้ำถัว" จางเจียเจี้ย "ประตูสวรรค์ เขาเทียนเหมินซาน ขึ้นเขาอวตาร เทียนจื่อซาน"

รายละเอียดทัวร์จีน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง