ทัวร์ฉงชิ่ง อี๋ชาง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง 6วัน 5คืน

ตำแหน่ง: ฉงชิ่ง เดินทาง: 16-21 ธ.ค. 61ตำแหน่ง: แม่น้ำแยงซีเกียง เดินทาง: 16-21 ธ.ค. 61
29,900 บาท

เรือสำราญ New Century Diamond ระดับ 5 ดาว (ทวนกระแสน้ำ)

รายละเอียดทัวร์จีน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง