ทัวร์คุนหมิง โหลวผิง น้ำตกหวงกว่อซู่ วังมังกร 6 วัน

ลดพิเศษ!! 3,000 บาท

บุกวังมังกรอันโด่งดัง ตื่นตาไปกับน้ำตกหวงกว่อซู่ที่ใหญ่ติดอันดับโลก ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด 1 ปีมี 1 ครั้ง

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง 3 – 8 มีนาคม 2563
บุกวังมังกรอันโด่งดัง ตื่นตาไปกับน้ำตกหวงกว่อซู่ที่ใหญ่ติดอันดับโลก ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด 1 ปีมี 1 ครั้ง

  • เที่ยว น้ำตกเก้ามังกร น้ำตกที่เกิดจากการกัดเซาะตามธรรมชาติ อลังการกว่า 10 ชั้น
  • เที่ยว อุทยานซงผิงโกว ตื่นตาไปกับหิมะสีขาวโพลนที่เกาะกุมไปทั่วทั้งอุทยาน
  • เที่ยว ทุ่งดอกมัสตาร์ด ทุ่งดอกไม้สีเหลืองอร่ามกว้างสุดสายตา 1 ปี มีครั้งเดียวเท่านั้น
  • เที่ยว เขาหมื่นยอด ชมความงดงามของภูเขาน้อยใหญ่ กว่า 192 ลูก
  • เที่ยว น้ำตกหวงกว่อซู น้ำตกที่ใหญ่ติด 1 ใน 7 ของโลก
  • เที่ยว วังมังกร อลังการกับแสงสีในถ้ำหินงอกหินย้อย

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง