แชงกรีล่า ภูเขาหิมะสือข่า มรดกโลกลี่เจียง นั่งรถไฟความเร็วสูง 6วัน

ตำแหน่ง: คุนหมิง เดินทาง: 31 ธ.ค.62 - 5 ม.ค. 63ตำแหน่ง: ลี่เจียง เดินทาง: 31 ธ.ค.62 - 5 ม.ค. 63ตำแหน่ง: แชงกรี-ล่า เดินทาง: 31 ธ.ค.62 - 5 ม.ค. 63
32,800 บาท

"แชงกรีล่า" ดินแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์ นั่งกระเช้าชม 2 ภูเขาหิมะ รวดเร็วทันใจกับการนั่งรถไฟความเร็วสูง พักโรงแรม 5 ดาว

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง 31 ธ.ค. 2562 – 5 ม.ค. 2563

พิเศษ ! พักโรงแรม 5 ดาว

  • ขึ้นกระเช้าใหญ่ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการ โชว์จางอวี้โหมว
  • เที่ยวสุดยอดเมืองโบราณ เมืองมรดกโลกลี่เจียง เมืองโบราณต้าหลี่
    เมืองโบราณจงเตี้ยน
  • ชม วัดลามะซงจ้านหลิน ได้ชื่อว่าพระราชวังโปตาลาน้อย
  • ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก
  • ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก

ช่วงเวลาเดินทาง

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง