ทัวร์คุนหมิง เมืองมรดกโลกลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะสือขา 6วัน 5คืน

ตำแหน่ง: คุนหมิง เดินทาง: 18-23 ตุลาคม 2562 ตำแหน่ง: ลี่เจียง เดินทาง: 18-23 ตุลาคม 2562 ตำแหน่ง: แชงกรี-ล่า เดินทาง: 18-23 ตุลาคม 2562
30,800 บาท

เมืองมรดกโลกลี่เจียง "แชงกรีล่า" ดินแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์ นั่งกระเช้าขึ้นชมภูเขาหิมะมังกรหยก เสน่ห์ธรรมชาติอันน่าหลงใหล

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง     ออกเดินทางทุกวันพุธ

                               10-14 สิงหาคม / 18-22 กันยายน 2562

                             12-17 ตุลาคม 2562 / 18-23 ตุลาคม 2562 / 22-27 ตุลาคม 2562

                             5 – 10 ธันวาคม 2562 /  31 ธันวาคม 2562 –  5 มกราคม 2563

 

 

พิเศษ ! พักโรงแรม 5 ดาว

  • ขึ้นกระเช้าใหญ่ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการ โชว์จางอวี้โหมว
  • เที่ยวสุดยอดเมืองโบราณ เมืองมรดกโลกลี่เจียง เมืองโบราณต้าหลี่
    เมืองโบราณจงเตี้ยน และ เมืองโบราณซู่เหอ
  • ชม ทะเลสาบนาปาไห่ ทะเลสาบที่รายล้อมไปด้วยหุบเขา
  • ชม วัดลามะซงจ้านหลิน ได้ชื่อว่าพระราชวังโปตาลาน้อย
  • ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก
  • ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก
  • ชม อุทยานน้ำหยก แสดงถึงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง