ทัวร์ตงชวน เจี้ยวจื่อซาน ผานโจว เหนียงเหนียงซาน 4วัน 3คืน

ตำแหน่ง: คุนหมิง เดินทาง: 7-10 ธ.ค. 61
19,800 บาท

ชมแปะก๊วยพันปี ภูเขาเหนียงเหนียงซาน แกรนด์แคนยอนแม่น้ำสิ่วเชอเหอ ขึ้นภูเขาหิมะเจี้ยวจือ

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง          

3-6 พฤศจิกายน / 22-25 พฤศจิกายน

1-4 ธันวาคม / 7-10 ธันวาคม

20-23 ธันวาคม / 29 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62

 

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง