ทัวร์กุ้ยหยาง น้ำตกหวงกว่อซู่ ถ้ำจือจิน เขาฟานจิ้นซาน 8วัน 7คืน

48,800 บาท

หมู่บ้านถั่วเล่อ ต้นแปะก๊วยพันปี น้ำตกหวงกว่อซู่ ใหญ่1ใน7ของโลก เมืองน้ำโบราณเจิ้นหยวน อุทยานซิงหลงต้ง พุทธคีรีเขาฟานจิ้นซาน

รายละเอียดทัวร์จีน

ไฮไลท์รายการทัวร์

หมู่บ้านถั่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี) ชมต้นแปะก๊วยโบราณกว่า 1,200 ต้น

อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่ น้ำตกที่มีขนาดใหญ่ 1 ใน 7 ของโลก

เขาฟานจิ้นซาน มรดกโลกทางธรรมชาติจากยูเนสโก้

พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูงของจีน ที่สะดวกและรวดเร็ว

 

กำหนดการเดินทาง      14-21 กันยายน / 19-26 ตุลาคม 2562

                                      9-16 พฤศจิกายน / 16-23 พฤศจิกายน 2562

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง