ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว แม่น้ำหลีเจียง หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน 8วัน 7คืน

ตำแหน่ง: กุ้ยหลิน เดินทาง: ต.ค.-ธ.ค. 61ตำแหน่ง: หนานหนิง เดินทาง: ต.ค.-ธ.ค. 61
39,900 บาท

น้ำตกเต๋อเทียน  “น้ำตกที่อยู่ระหว่างสองประเทศที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก” อลังการโชว์ IMPRESSION OF LIU SANJIE  โดยผู้กำกับก้องโลก จางอวี้โหมว

รายละเอียดทัวร์จีน

กุ้ยหลิน “ดินแดนแห่งเขาเขียว น้ำใส ถ้ำแปลก หินสวย สวยงาม”

หนานหนิง “เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง”

น้ำตกเต๋อเทียน  “น้ำตกที่อยู่ระหว่างสองประเทศที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก”

อลังการโชว์ IMPRESSION OF LIU SANJIE  โดยผู้กำกับก้องโลก จางอวี้โหมว

 

กำหนดการเดินทาง   20 – 27  ตุลาคม 2561

                            3 – 10 พฤศจิกายน / 24 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2561

                            1 – 8 ธันวาคม / 5 – 12 ธันวาคม 2561

                            25 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562

ช่วงเวลาเดินทาง

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง