ทัวร์ซานเจียง นาขั้นบันไดหลงจี๋ ซานเจียง หลางซาง 5วัน 4คืน

ตำแหน่ง: กุ้ยหลิน เดินทาง: 21-25 ต.ค. 61
28,800 บาท

ชมนาขั้นบันไดหลงจี๋ เมืองซานเจียง หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวต้ง อุทยานเขาหลางซานระดับ AAAAA คณะ VIP อาหารดี โรงแรมดี ไม่เข้าร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง 21-25 ตุลาคม 2561

กุ้ยหลิน “ ดินแดนแห่งเขาเขียว น้ำใส ถ้ำแปลก หินสวย สวยงาม ”

  • ชมสันหลังมังกร  นาขั้นบันไดหลงจี๋ ที่สวยที่สุด
  • ซานเจียง อำเภอปกครองตนเองชาวเผ่าต้ง
  • เขาหลางซาน อุทยานแห่งชาติระดับ AAAAA ของจีน
  • คณะ VIP อาหารดี โรงแรมดี ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ช่วงเวลาเดินทาง

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง