ชมเมืองมรดกโลก ไท่หยวน ต้าถง หนิงอู๋ ถ้ำน้ำแข็ง 6วัน5คืน

ตำแหน่ง: เขาหลูซาน เดินทาง: 12-17 ก.ค. 62
33,800 บาท

ชมถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ” ในซานซี สวยงามดั่งปราสาทต้องมนต์ วัดแขวนเสวียนคงซื่อ ถ้ำพุทธศิลป์

รายละเอียดทัวร์จีน

เที่ยวชมเมืองมรดกโลก ไท่หยวน ต้าถง หนิงอู๋ 6 วัน

  • ชม กำแพงเมืองจีนด่านเยี่ยนเหมินกวน
  • ชม ถ้ำพุทธศิลป์ (วัดหยุนกั่งสือคู)
  • วัดแขวนเสวียนคงซื่อ อารามแนบแขวนกลางนภา มหัศจรรย์แห่งศรัทธา
  • อุทยานหลูหยาซาน
  • ชม ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี  ” ในซานซี สวยงามดั่งปราสาทต้องมนต์

กำหนดการเดินทาง 12-17 กรกฎาคม 2562

26-31 กรกฎาคม 2562

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง