VIP ฉางซา เฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย 6วัน5คืน

ตำแหน่ง: จางเจียเจี้ย เดินทาง: 12-17 ตุลาคม 2562ตำแหน่ง: ฉางซา เดินทาง: 12-17 ตุลาคม 2562
37,800 บาท

คุ้มแสนคุ้ม เที่ยวแบบเจาะลึก ครบทุกไฮไลท์ พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล พิเศษ 2 โชว์ !โชว์จิ้งจอกขาว โชว์มนต์เสน่ห์หูหนาน

รายละเอียดทัวร์จีน

พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว  «««««  ไม่ลงร้านรัฐบาล

« ลิ้มรสอาหารพิเศษ เมนู พระกระโดดกำแพง อาหารซีฟู้ด ไวน์แดง กุ้งมังกร เป๋าฮื้อ

« ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง อายุมากกว่า 400ปี

« ขึ้น เขาเทียนเหมินซาน ชมประตูสวรรค์ สัมผัสระเบียงกระจก

« ชม แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย ท้าความเสียวโดยการข้ามสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในจีน

« เที่ยว อุทยานจางเจียเจี้ย ขึ้นเขาอวตาร เทียนจื่อซาน

« ขึ้น ลิฟท์แก้วไป่หลง

« พิเศษ 2 โชว์!โชว์จิ้งจอกขาว และ โชว์มนต์เสน่ห์หูหนาน

เดินทาง 12-17 ตุลาคม 2562

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง