ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง อี๋ชาง เซี่ยงไฮ้ 6วัน5คืน

ตำแหน่ง: ฉงชิ่ง เดินทาง: 28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2562ตำแหน่ง: เซี่ยงไฮ้ เดินทาง: 28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2562ตำแหน่ง: แม่น้ำแยงซีเกียง เดินทาง: 28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2562
39,800.-บาท

อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า ล่องเรือชมเขื่อนเก๋อโจวป้า ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า นั่งรถไฟความเร็วสูง คณะ VIP พักโรงแรม 5 ดาว และ อาหารดี

รายละเอียดทัวร์จีน

เดินทาง   วันที่ 28  มีนาคม  – 2 เมษายน 2562
คณะ VIP พักโรงแรม 5 ดาว และ อาหารดี
เขาหินแกะสลักเป่าติ่งซาน
ชมสุดยอดอุทยานแห่งชาติที่ได้รับมรดกโลกล่าสุดของจีน อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า ภูผาที่น่าอัศจรรย์
ล่องเรือชมเขื่อนเก๋อโจวป้า
ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง