คุนหมิง โหลวผิง ซิ่งยี่ ทุ่งดอกมัสตาร์ด 5วัน4คืน

ตำแหน่ง: คุนหมิง เดินทาง: 22-26 กุมภาพันธ์ 2563
29,900 บาท

เที่ยวทุ่งดอกมัสตาร์ดสีเหลืองอร่าม ชมน้ำหวงกว่อซู่ที่ใหญ่อันดับ 3 ของโลก ตื่นตากับถ้ำวังมังกร นั่งรถไฟความเร็วสูง!!!

รายละเอียดทัวร์จีน

ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด กว้างสุดสายตา 1 ปี มีครั้งเดียวเท่านั้น
ชมน้ำตกเก้ามังกร เกิดจากการกัดเซาะตามธรรมชาติ อลังการกว่า 10 ชั้น
ชมน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ สถานที่เที่ยวยอดนิยม ที่ใช้เวลากัดเซาะกว่าล้านๆปี

บินสบายโดยสายการบินไทย

กำหนดเดินทาง 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 / 4 – 8 มีนาคม 2563

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง