แชงกรีล่า เต๋อชิง อุทยานบาลากือจอง ภูเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ 8วัน

ตำแหน่ง: คุนหมิง เดินทาง: 14–21 เม.ย. 62ตำแหน่ง: ต้าหลี่ เดินทาง: 14–21 เม.ย. 62ตำแหน่ง: ลี่เจียง เดินทาง: 14–21 เม.ย. 62ตำแหน่ง: แชงกรี-ล่า เดินทาง: 14–21 เม.ย. 62
38,800 บาท

ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการโชว์จางอวี้โหมว ชมความงดงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ และความลี้ลับพิศวงชาวบาลา อุทยานบาลากือจอง

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง 8วัน7คืน

มหัศจรรย์มณฑลยูนนาน สัมผัสภูเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ ถิ่นอารยธรรมทิเบต

เดินทาง  14 – 21 เมษายน 2562

 

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง